Onbegrensd Verlicht Maastricht

Verbindend lichtproject voor de wijken Wittevrouwenveld en Wyckerpoort, waaraan ik heb meegewerkt met het ‘Werkhuis Maastricht noordoost’. In het project werd een verbinding gerealiseerd tussen deze wijken rond de N2 en de toen nog aan te leggen ‘Groene Loper’. Onderstaande foto’s geven een indruk van de groei van de lichtbloemen en verlichting op en rond de Maartensbrug. Het project liep van eind 2016 tot begin 2017.