Privacy

Lichtelijk Creatief Design / Creative Light Design, privacyverklaring.

Lichtelijk Creatief Design verzamelt en bewaart gegevens die verband houden met de uitoefening van het bedrijf. Hieronder kunt u lezen welke gegevens er verzameld en bewaard worden en hoe deze worden gebruikt.

1 – Welke gegevens worden er bewaard?

Gegevens die Lichtelijk Creatief Design bewaart beperken zich tot de gewone adres-en contactgegevens van een geïnteresseerde persoon, een klant, bedrijf, organisatie of instantie. Gewone adres- en contactgegevens zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, website-adres en eventuele sociale-media identiteiten, voor zover die voorhanden zijn. Gegevens kunnen ook verkregen mediabestanden zijn (zoals foto en video).

2 – Met welk doel bewaart Lichtelijk Creatief Design deze gegevens en waarvoor kunnen ze worden gebruikt?

Gegevens worden uitsluitend bewaard en gebruikt om contacten te kunnen onderhouden. Of om een produkt of dienst te kunnen leveren. Incidenteel gebruik voor eigen marketing behoort tot de mogelijkheden. Verkregen mediabestanden kunnen – uitsluitend met toestemming – worden gebruikt voor portfolio-doeleinden (bijvoorbeeld op de website) of eigen marketing.

3 – Hoe en waar bewaart Lichtelijk Creatief Design deze gegevens?

Gegevens worden hoofdzakelijk offline bewaard, digitaal en/of op papier. Gegevens worden ook bewaard door Etsy.com (zie 6) waar de webshop is ondergebracht. Verkregen mediabestanden kunnen zich bevinden op de servers van de hoster van de website van Lichtelijk Creatief Design.

4 – Verstrekking van gegevens aan derden:

Lichtelijk Creatief Design verstrekt géén gegevens aan derden, tenzij iemand zelf aangeeft dat delen gewenst is en/of mag. Uitsluitend op gegrond wettelijk verzoek van bevoegd gezag of overheidsinstanties kan tot verstrekking van gegevens worden overgegaan.

5 – Website:

De website lichtelijkcreatief.nl gebruikt / plaatst géén eigen cookies op computerapparatuur van anderen. De website is gebouwd op een open-source platform en er worden binnen dat platform verschillende aanvullende functionele applicaties en plugins gebruikt. Mogelijk verzamelen het platform en/of de daar gebruikte functionele applicaties en plugins – onder hun eigen voorwaarden – gegevens van bezoekers.

6 – Webshop:

Van bezoekers aan de webshop ‘Creative Light Design’ – ondergebracht op Etsy.com en bereikbaar via deze website – worden gegevens verzameld en opgeslagen. Etsy.com heeft een eigen gebruikers- en privacybeleid dat van toepassing is. Lichtelijk Creatief Design gebruikt een deel van deze gegevens om bestellingen te kunnen leveren en om contacten te kunnen onderhouden met een koper of bezoeker van de webshop. Ook kunnen via de webshop aanbiedingen worden gedaan en marketingaktiviteiten worden ondernomen.

7 – Bezwaar maken:

Elke persoon, klant, bedrijf, organisatie of instantie waarvan Lichtelijk Creatief Design gegevens bewaart kan bezwaar maken tegen het bewaren en gebruik van gegevens. De gegevens worden dan onherkenbaar gemaakt of finaal vernietigd, tenzij dit voor de uitoefening van het bedrijf onmogelijk is. Bezwaar kan ook worden gemaakt tegen marketing-uitingen van Lichtelijk Creatief Design, zoals een mailing. De aktiviteit zal dan worden beëindigd.

Versie laatst bijgewerkt op 19-01-2019