lichtverschijnselen in een naaldbos, één jaar later

2016, het naaldbos uit 2015 , één jaar later.
Lichtinstallatie bij de Kunsttour in Maastricht in 2016.

video: